Geld tips

Wat is een recessie en hoe groot is de kans dat we er een tegemoet gaan?

januari 27, 2023

Na tijden van economische voorspoed, komt vaak ook een val. Die val, die hebben we wellicht al gehad. De economie staat al twee jaar op zijn kop. Klap na klap werd uitgedeeld, ook aan de burger. Dit heeft vergaande gevolgen gehad voor iedereen, maar toch begrijpt niet iedereen goed wat er allemaal gaande is. Wat is een recessie bijvoorbeeld? Gaan we naar een recessie toe? Hoe kun je je hiertegen wapenen? We zullen er aandacht aan besteden in deze blog. 

Het komt erop neer dat je, na het lezen van deze blog, een beetje wegwijs bent in de economische en financiële wereld. Laat je informeren door moneyblogs.eu over wat een recessie nu precies is, hoe het ontstaat, wat je ervan merkt en hoe lang het ongeveer duurt.


Wat is recessie?

Wat is recessie? Dat is allereerst belangrijk om te weten, alvorens we in kunnen gaan op andere aspecten. Vooral de economische recessie betekenis is van belang voor het behandelen van dit onderwerp. 

Een recessie kun je zien als een terugval van de economie. Dit wordt meestal gemeten aan de hand van de groei ofwel krimp van het bruto nationaal product (bbp). Het bbp is de toegevoegde waarde (vaak tegen marktprijs) van alle, in een bepaald land geproduceerde, diensten en producten. Als het bbp twee achtereenvolgende kwartalen niet groeit, maar krimpt, spreken economen van een recessie. Van een depressie wordt gesproken als deze krimp jarenlang aanhoudt, denk bijvoorbeeld aan de Grote Depressie van 1929 tot en met 1939. 

Hoe ontstaat een recessie?

Een recessie is eigenlijk een vrij ‘natuurlijke’ gebeurtenis. Ze is een onderdeel van de economische cyclus en hebben eigenlijk een beetje de functie om de balans in de economie te herstellen.  

Voor het ontstaan van een recessie zijn meerdere factoren van belang. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een daling van de vraag naar producten en diensten. Dit betekent dat mensen minder uitgeven, bedrijven minder produceren en investeren en uiteindelijk meer mensen werkloos zullen zijn. Ook de onderstaande factoren hebben een sterke invloed op het ontstaan van een recessie. 

Crisis op de huizenmarkt

Crisis op de huizenmarkt zorgt vaak voor veel paniek bij mensen. De huizenmarkt wordt namelijk door velen gezien als een ‘veilige haven’ en een meetstaf voor de economie. Wanneer er een crisis op de huizenmarkt is, zullen mensen daarom minder vertrouwen hebben in de algehele economie

Daarnaast zullen ze zich ‘minder rijk’ voelen omdat je huis een onderdeel van je vermogen is. Ook kom je, als je je huis kwijtraakt, vaak in andere financiële problemen. Dit betekent ook weer dat banken met problemen omtrent de lening te kampen krijgen o.i.d. Dat soort praktijken leiden vaak tot de aanstichting óf verergering van de recessie. 

Hoge inflatie

Voor degenen die dat niet weten: inflatie betekent dat de prijzen stijgen. Dit zijn vaak prijzen van alledaagse producten die je in de supermarkt vindt, maar ook brandstoffen en grondstoffen. De verhoogde prijzen leiden ertoe dat je je hand wat sneller op de knip houdt. Dat betekent; minder uitgaven, minder investeringen door bedrijven, een lager bbp en minder groei. 

Dit kun je dus eigenlijk samenvatten in minder vertrouwen van de consument, hogere kosten voor bedrijven die ze doorrekenen aan de consument en daling van de koopkracht.

Crashen van de beurs

De beurs wordt door velen, naast de huizenmarkt, gezien als een indicator voor de economie. Neem bijvoorbeeld het wereldberoemde indexfonds de S&P 500, de NASDAQ, de Dow Jones Industrial Average (DJI) of de Nederlandse AEX. Een beurscrash zorgt ervoor dat bedrijven minder snel aandelen uitgeven om aan geld te komen. Dit is natuurlijk omdat de aandelen dan minder gekocht worden én minder waard zijn. Bedrijven zullen hierdoor minder investeren in nieuwe technologieën, hun productiecapaciteit en personeel. Bovendien zullen de ‘retail investeerders’ klappen krijgen in hun portemonnee. 

Ook een beurscrash is dus weer terug te leiden op gevolgen als uitgestelde (minder) investeringen en minder consumentenvertrouwen.  

Consumentenvertrouwen daalt

Zoals aangegeven bij alle vorige stukjes, is het belangrijk dat een consument vertrouwen heeft in de economie. Als een consument dat heeft, zal hij of zij sneller geneigd zijn uitgaven te doen. Meer uitgaven leiden dus ook tot meer investeringen aan de kant van bedrijven, wat weer goed is voor de economie. 

Kortom; een daling van het consumentenvertrouwen is slecht voor de economie en zal een grote impact hebben op het aanwakkeren of verergeren van een recessie

Wat merk je van een recessie?

Veel mensen merken een recessie. Dit is vaak in de vorm een verhoogde werkloosheid. Zoals al genoemd, zullen investeringen uitblijven en zal personeel ontslagen worden.

Daarnaast merk je ook vaak een koopkrachtvermindering door de inflatie die speelt. Hierdoor komen centrale banken in een lastige situatie, aangezien prijsstijging om een renteverhoging vraagt. De centrale banken komen dan in de knel, omdat bij een recessie renteverlaging kan helpen om uitgaven te stimuleren. 

Hoelang duurt een recessie?

Een recessie duurt vrijwel altijd een aantal maanden. Wanneer er sprake is van een langere periode van economische krimp, zal de economische situatie betitelt worden als een depressie. 

Conclusie

Een depressie kan gedefinieerd worden als een periode van langer dan twee achtereenvolgende maanden van krimp van het bbp. Dit kan vele oorzaken hebben, maar onder andere de staat van de beurs, huizenmarkt, de inflatie en consumentenvertrouwen hebben hier invloed op.

Over het algemeen zijn recessies enkele maanden lang en gaan ze gepaard met een rentestijging om de stijgende inflatie tegen te houden, hoewel een rentedaling ook goed mogelijk is.

Het is voor overheden en centrale banken vooral noodzakelijk om het consumentenvertrouwen weer op te wekken, dit is cruciaal. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Misschien ook interessant

Andere bekeken ook de volgende artikelen

>