GeldVriend.nl

Over GeldVriend.nl

Geld is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Sommige mensen hebben positieve associaties met geld, maar de meeste mensen hebben echter negatieve associaties met geld. Wanneer het over geld gaat denken mensen al snel aan kosten, schulden en stress.

Met GeldVriend.nl willen we een platform bouwen waarin we de negatieve associaties ombuigen naar positieve associaties. Geld kan namelijk best leuk zijn! Op GeldVriend.nl maken wij daarom complexe materie makkelijk. Wij helpen jou met het maken van betere keuzes op het gebied van geld en financiën. Wij zijn jouw "vriend" op het gebied van geld. Op GeldVriend.nl bieden we diverse samenwerkingsmogelijkheden aan:

Advertorials

Reviews

Bannering

Samenwerken?

First Name
Email Address
Message
0 of 350